Steeds meer wereldleiders nemen actie richting klimaatverandering

Steeds meer landelijke en bestuurlijke aandacht voor de klimaatverandering. Gelukkig maar. De rechter die de Nederlandse Staat gemaand heeft meer te doen naar aanleiding van de aangespannen zaak door Urgenda. De Paus heeft een boek gewijd aan de urgentie om iets te doen. En nu ook Obama die het weer hoog op de agenda zet. Wij zetten ons intussen lokaal in met onze activiteiten, want uiteindelijk zit de kracht ook in de beweging ‘van onderop’!

obama

 

papa_francisco_reforma_vaticano-movil

urgenda rechter