Dit is de privacyverklaring van Energiek Velsen inzake de website energiekvelsen.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Energiek Velsen.

Privacybeleid Energiek Velsen

De energiecoöperatie Energiek Velsen heeft als doel het adviseren en gezamenlijk aankopen van zonnepanelen en het aanleggen van zonnepanelen op grote daken voor iedereen die geen plaats heeft om zelf zonnepanelen te installeren. Daarnaast wil de energiecoöperatie lokaal de energietransitie bevorderen door het toepassen van de trias energetica.

  1. Beperk het energie verbruik door verspilling tegen te gaan.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Energiek Velsen, vragen we u eventueel om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Energiek Velsen en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Energiek Velsen worden gebruikt om u te informeren over Energiek Velsen producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Energiek Velsen-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Wij bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden, bestuursleden en relaties. De gegevens die wij bewaren zijn; voornaam, achternaam, eventueel bedrijfsnaam, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en EAN aansluitnummer. Als wij een adreswijziging ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/ of opvallende stukken langer dan deze termijn vanwege historisch belang.

De wet

De algemene verordening gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:

  • Toestemming voor het verwerken van gegevens.
  • Juist en nauwkeurig bijhouden van gegevens.
  • Beveiligen van gegevens.
  • Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens.
  • Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen

De energiecoöperatie verwerkt de persoonsgegevens in de gangbare softwaresystemen en in beveiligde project/administratiesystemen.

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om u te informeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals het versturen van nieuwsbrieven en contributiefacturen.

Beeldmaterialen

Het komt voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s of ander beeldmateriaal maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij voor de communicatie, zoals voor de website of in de nieuwsbrieven.

Kan ik zien welke persoonsgegevens de energiecoöperatie Energiek Velsen van mij verwerkt?

Persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Bij de voorzitter zijn uw persoonsgegevens die we bewaren door u in te zien. Bij een schriftelijk verzoek vragen wij wel een kopie van een identiteitsbewijs.

De bescherming van de gegevens

Alle bewaarde gegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die de gegevens vanuit hun functie/ rol daadwerkelijk nodig hebben.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de energiecoöperatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Toestemming

Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor de nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie gaat u akkoord met ons privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit beleid geeft u toestemming voor het feit dat de energiecoöperatie Energiek Velsen persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid

De energiecoöperatie Energiek Velsen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie van dit beleid is altijd te raadplegen via www.energiekvelsen.nl (http://www.energiekvelsen.nl)

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Energiek Velsen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Energiecoöperatie Energiek Velsen
Postbus 554
2070 AN Santpoort- Noord