CO2-reductie in Velsen versnellen: wij zijn een klimaatpartner!

Op 5 november 2021 lanceerde gemeente Velsen het Lokaal Klimaat Akkoord: een middel om CO2-reductie in Velsen te versnellen. En wij doen mee als klimaatpartner. In de dingen die wij als coöperatie doen besparen we CO2, maar er kan nog veel meer; daarom zetten wij ons graag in als klimaatpartner. Het Klimaatakkoord laat zien dat er veel meer initiatieven, bedrijven en instellingen zijn die hier verder mee willen en samen staan we ook hier sterker.

In het Lokaal Klimaat Akkoord gaan bedrijven, organisaties, inwoners en gemeente met elkaar in gesprek om hun CO2 omlaag te brengen. Deze bedrijven en organisaties heten klimaatpartners. De klimaatpartners beloven kennis en enthousiasme over verduurzaming met elkaar te delen, bijvoorbeeld via de website velsengoedbezig.nl.

Bomen planten
Gemeente Velsen plant een boom voor elk ingediend duurzaam initiatief dat is uitgevoerd en dat bijdraagt aan CO2-reductie. Dus ook voor iedere inwoners die bijvoorbeeld zonnepanelen laat plaatsen of dit al heeft gedaan. Heb je dus al iets (via ons) gedaan aan je huis? Meld het aan op de website Velsengoedbezig en er wordt een boom geplant! Dubbele winsten: besparen van energie thuis, of eigen opwek, minder CO2 uitstoot en extra zuurstofproductie door de extra bomen!

CO2-monitor
Elk jaar meet gemeente Velsen via een CO2-monitor hoeveel CO2 er dat jaar is gereduceerd. En dat laten ze zien aan de samenleving. Zo maken we inzichtelijk wat we doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Op de foto hieronder: de Klimaatpartners en gemeente Velsen als initiatiefnemer van dit mooie Lokale Akkoord: