Interview met Aswintha Weidema van Buurttuin Waterloo Driehuis

In de Jutter/Hofgeest van 10 mei wederom een interview afgenomen door ons lid Bram Tjaden.

Hieronder de gepubliceerde versie. Dank voor je medewerking Aswintha.