Uitleg salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2023

De salderingsregeling voor de opwek van eigen groene stroom via zonnepanelen op je eigen dak wordt vanaf 2023 stapsgewijs wat versobert, maar zonnepanelen blijven ook in financieel opzicht interessant.

Op de site van Milieucentraal (via de link hieronder te vinden) wordt e.e.a. helder uitgelegd:

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/salderingsregeling-voor-zonnepanelen/

 

BEKIJK INKOOPACTIE IN VELSEN: ZONNEPANELEN OP JE EIGEN HUIS VOORJAAR 2021