Reactie bewoner op warmtescan

Begin januari was een van onze energiecoaches bij een bewoner en gaf hen n.a.v. de warmtescan enkele tips.

Een reactie die wij enkele weken later kregen:

“Na de warmte scan gedaan door de energiecoach heb ik de lambrisering voor de drie radiatoren verwijderd, dit op zijn advies. Het resultaat is verbluffend, het energieverbruik is heel hard gedaald. Mijn dank is zeer groot. Een simpele ingreep na een goed advies.”