Leuke gastles op basisschool

18 september jl. hebben we op de basisschool de Pionier (lokatie Molenweid Velserbroek) aan twee groepen (leerlingen van groepen 5 tot en met 8) een gastles gegeven. Douwe nam de groep ‘windenergie’ voor zijn rekening en Joost de groep ‘zonne-energie’. De Pionier heeft enkele weken een duurzaamheidsprogramma voor de leerlingen. Opwekken van energie komt ook aan de orde. De leerlingen waren heel geïnteresseerd en enthousiast. Ze stelden scherpe vragen en het is duidelijk dat het bij hen leeft. Uiteindelijk is een van de redenen dat we Energiek Velsen hebben opgericht, dat we het voor de volgende generatie ook aangenaam willen houden op onze planeet. Dus het was een heel motiverende middag. Na uitleg over de vormen van energie zijn de leerlingen van start gegaan een eigen huis met zonnepanelen cq. een windmolen te maken van restmaterialen. Het team leerkachten van de school: dank voor de uitnodiging en complimenten voor het initiatief en de manier waarop hier mee om wordt gegaan.

Molenweid sept 15 1 s