Volle zaal bij ledenavond met thema: Hoe thuis op weg naar lager energieverbruik en meer comfort?

Op 20 april hebben speciaal voor onze leden twee ervaringsdeskundigen verteld over hun ervaringen. Beiden hebben door eigen inzet en met veel uitzoekwerk hun huis  verduurzaamd en hun gasrekening drastisch naar beneden gebracht:

> Kees Heger vertelde hoe hij zijn woning in IJmuiden verwarmt met infraroodpanelen (zie ook zijn verhaal op onze website).

> Pieter Reijnders heeft zijn huis in Heemstede verduurzaamd met onder meer warmtepompen. Hierdoor heeft hij zelfs een stap gemaakt om er zijn beroep van te maken.

Er werd dus veel kennis gedeeld, contacten aangehaald en van gedachten gewisseld.

Aansluitend aan de twee sprekers hebben we met een drankje de avond afgesloten.

Deze avond is gehouden in de aula van Jan Campertschool in Driehuis. We zijn hen heel erkentelijk dat wij dit hier konden organiseren.

Er waren ook enkele van onze energiecoaches aanwezig. Zij hebben inmiddels een schat aan lokale ervaring opgebouwd door de bezoeken aan Velsense huishoudens. Diverse leden hebben met hen ook ervaringen uitgewisseld en vragen gesteld.

Verderop in het jaar zullen we meer van deze avonden organiseren, steeds met een ander onderwerp, maar uiteraard gaat het altijd over verduurzamen.