Interessante financiele ontwikkelingen

Ontwikkelingen in Energieland

Hoewel u er als consument nog weinig van merkt is de energiemarkt in Europa volop in beweging. Zo is er een uitspraak van het Europese Hof waarin parculieren met zonnepanelen worden gezien als producenten en dus een bedrijfsactiviteit ontplooien. De Nederlandse regering buigt zich momenteel over de impact hiervan op de bestaande (fiscale) regelgeving. Waarschijnlijk betekent dit dat particulieren recht hebben op BTW teruggave van de investering en BTW zouden moeten afdragen over de geproduceerde stroom. Omdat de af te dragen BTW onder een drempel valt komt die waarschijnlijk te vervallen. Omdat niemand zit te wachten op administratieve rompslomp zoeken wij momenteel naar een weg om onze leden en deelnemers voor een geringe vergoeding volledig te ontzorgen zodat wel gebruik kan worden gemaakt van de BTW teruggave maar geen BTW hoeft te worden afgedragen over de opgewekte stroom. Wordt vervolgd.

De totstandkoming van het Energie akkoord biedt particulieren die aangesloten zijn bij een energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaren (VVE) vanaf 1-1-2014 de mogelijkheid om te “salderen op afstand”. Hoe werkt dit? Simpel gezegd, je kunt als particulier op het dak van een “derde” (bijvoorbeeld een school of clubgebouw) energie opwekken en ontvangt daarvoor een korting van 7,5 ct/kWh (ex. BTW) op de eigen energierekening. De precieze regelgeving wordt momenteel uitgewerkt, wij zijn ondertussen bezig om te bekijken wat dit kan betekenen voor onze projecten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.