Energiek Velsen bij Hockey voor India

Jaarlijks wordt dit hockeytoernooi bij Strawberries in Driehuis georganiseerd. Energiek Velsen is er aanwezig op 31 mei en heeft een actie.

Rotaryclub IJmond organiseert dit in Velsen met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de Bovelander Foundation die actief zijn in India waar ze hockey inzetten om de sociaal zwakkeren te ondersteunen.

De rest van de opbrengst gaat naar de lokale doelen die vanuit de Rotaryclub ondersteund worden. Denk dan bijvoorbeeld aan onze acties voor Stichting Kind en Brandwond, Woonzorgcentrum Breezicht en de organisatie van bijvoorbeeld de jaarlijkse Avondvierdaagse in de IJmond.door de Rotary Club i.s.m.

Er is vanuit Energiek Velsen een actie gekoppeld; zie https://energiekvelsen.nl/actie-india