Meewerken aan grootschalige duurzame energie-opwek?

In het kader van de onvermijdelijke energietransitie is het noodzakelijk grotere projecten te gaan realiseren. We denken aan duurzame energieprojecten zoals zonnepanelen op grote daken en langs snelwegen, grote parkeerterreinen, zonneweides en windmolens in Noord Kennemerland.

Hiervoor werkt Energiek Velsen samen met andere energiecoöperaties. Dit samenwerkingsverband heet Energiek IJmond en is actief in de regio Noord-Kennemerland.

We streven ernaar de inwoners te laten profiteren van de inkomsten
en/of van aantrekkelijk geprijsde duurzame stroom.

Voor het realiseren van deze projecten werken we samen met professionele partners.

Wil je actief meedoen met de ambities van Energiek IJmond? Dat kan!

Energiek IJmond zoekt enthousiaste vrijwilligers voor:

• het ontwikkelen van de grootschalige energieopwekkingsprojecten,
• aanpak netcongestie in samenwerking met de energieleveranciers
• opzetten van communicatie met de inwoners, politiek en alle overige stakeholders,

Geïnteresseerd?

Stuur een mail naar gerardjagers@energiekvelsen.nl. We komen graag met je in gesprek!