Energiecoaches helpen bewoners Zijkanaal B op weg naar fossielvrij met aquathermie

De afgelopen maanden is er in stilte een mooie start gemaakt met het verduurzamen van 38 woonarken in Zijkanaal B / Spaarnwoude. Het is uniek dat zo’n groot deel van de bewoners mee wil doen aan deze actie. Een groep van 16 energiecoaches van lokale energiecoöperatie Energiek Velsen heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Aquathermie
Bij een groot deel van de bewoners van Zijkanaal B leeft de ambitie om fossielvrij te wonen. Vanwege de ruime aanwezigheid van water in de directe nabijheid wordt de optie van een collectief aquathermie warmtevoorziening als mogelijkheid beschouwd om een groot deel van dat doel te bereiken. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp.

Isolatie
Om aquathermie en warmtepompen te kunnen toepassen wordt altijd eerst naar verbeteringen van de energiehuishouding gekeken. In dit geval hebben de energiecoaches van Energiek Velsen de woonarken geschouwd. Daaruit zijn tips en aanbevelingen aan de bewoners voor verbeteringen voortgekomen, waarin isolatie een belangrijke is: minder energie verbruiken is een van de eerste stappen in het verduurzamen van woningen.

Resultaat en vervolg
Zes van de woonarken worden nu al volledig of grotendeels van warmte voorzien door warmtepompen, wat aangeeft dat arken voldoende geïsoleerd kunnen zijn om met midden of lage temperatuur warmtevoorziening comfortabel bewoonbaar zijn. Bij de meeste andere arken die bezocht zijn lijkt het mogelijk ook een voldoende isolatieniveau te halen. 4 van de 6 warmtepompen zijn van het water-water type (dus aquathermie) en 2 zijn lucht-water warmtepompen. Een van de aquathermie pompen is gekoppeld aan een Triple Solar systeem. Bij 3 van de 6 arken is de warmtepomp voldoende zodat geen andere warmtevoorziening gebruikt wordt terwijl bij andere 3 bij lage temperaturen een tweede stookmethode in werking wordt gesteld (denk daarbij aan elektrische verwarmen of een pelletkachel).

Verwacht wordt dat er een toenemende behoefte aan koeling in de zomer zal zijn. Een modern collectief systeem kan zowel warmte als koude leveren.

Voor de vervolgstappen voor de komende maanden brengt Energiek Velsen in kaart:
• Zou je het beste met collectieve of individuele oplossingen Zijkanaal B kunnen verduurzamen?
• Hoe zou een collectieve oplossing er technisch en economisch uit kunnen zien?
• Hoe zou in de tijd eventueel een collectief systeem operationeel kunnen worden waaraan een groot deel van de bewoners mee zou doen?

We houden je op de hoogte!

>> Naar onze energiecoaches