Bezoek windmolen Amsterdam

Op uitnodiging van Eneco en Windpark IJmond zijn we met een groep geïnteresseerden en leden naar het Amsterdamse havengebied gereden / gefietst voor een bezichtiging van een windmolen. We mochten de windmolen in, die voor deze gelegenheid stil gezet was. Beneden in de windmolen werd aan kleine groepen verteld hoe de molen werkt en hoe het gaat met stroomopwek. Daarna is een in Ruigoord nabijgelegen café door zowel de contactpersonen van Eneco en Windpark IJmond als door Ben Wouda van Energiek Velsen uitleg gegeven over de status van de plannen voor de windmolens langs het Noordzeekanaal. Ook hebben we kort besproken wat mogelijke manieren zijn om te participeren in een van de molens, zoals we daar ook met de coöperatie een intentieverklaring hebben afgesloten met Windpark IJmond en Eneco, de initiatiefnemers van de windmolens langs het Noordzeekanaal. Wij hopen van harte dat de vergunningen verleend worden en er volop windenergie rechtstreeks aan land in Velsen wordt opgewekt, waar wij als inwoners direct van kunnen meegenieten. Want het is duidelijk dat opwekken van meer hernieuwbare energie in Velsen geen overbodige luxe is.