Primeur: Energiek Velsen gaat samenwerking aan met HOOM

Met Energiek Velsen willen wij graag zoveel mogelijk tastbare en nuttige projecten opbouwen en doorzetten om meer groene energie in Velsen op te wekken en te besparen op energie.

Hoom (ook zonder winstoogmerk) biedt een uitgekiend en heel praktisch concept en geeft de mogelijkheid de woning aan te pakken op het gebied van besparing (door isolatie etc.) en opwekking van energie. De insteek hierbij: ‘Betaal met wat je bespaart”: door een deel van de huidige energierekening te gebruiken voor besparende maatregelen gaan de maandlasten niet omhoog, maar op termijn wel omlaag. Hoom is een duurzaam initiatief van Alliander en werkt samen met enkele betrouwbare partners: Vereniging Eigen Huis en Triodos bank. Bij de uitvoering van aanpassingan van woningen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale en regionale bedrijven. Dat vinden wij bij Energiek Velsen een belangrijk punt.

Wij hebben als bestuur goed nagedacht over deze samenwerking en zien dat dit heel goed aansluit op de manier waarop wij met duurzame energie omgaan: praktisch, laagdrempelig, transparant en eerlijk.

De keuze om met lokale coöperaties te werken is bewust. Energiek Velsen is de eerste coöperatie waarmee nu de wijk ingegaan wordt; een primeur dus! Op 22 maart a.s. gaan wij met Hoom enkele wijken in Velsen in met elektrisch omgebouwde VW bus. Binnenkort meer hierover op onze site. Nu al diverse informatie op de site van Hoom.

Op de foto hieronder: Ron de Graaf van Hoom, Douwe van Rees en Joost Kok van Energiek Velsen voor de omgebouwde HoomRun VW bus.

Foto samenwerking EV en Hoom 11-3-14