Wat gebeurde er op 4 juli?

In ons bericht van 5 juli jl. (klik hier) meldden we al de bijeenkomst van het Lokaal Klimaat Akkoord van Velsen en de in gebruikname van een unieke windmolen in Velsen-Noord.

Er zijn wat filmopnamen gemaakt van presentaties:

– Mario en Marijke van Liander over de capaciteit van het elektriciteitsnet (> bekijk op Youtube)

– Dieuwertje van Klimaatverbond Nederland over een klimaatfonds en GreenBiz Energy (> bekijk op Youtube)

– Gastheer Martijn Witteveen van Blok System Supply over het belang van duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van windmolen Marlène (in samenwerking met Elegant Energy) (> bekijk op Youtube)

– Joost van Energiek Velsen over collectieve zonne-energie (>bekijk op Youtube)

Duurzame samenwerking loont!