Inschrijven acties tot 10 april

Ook de laatste informatieavond in Santpoort-Zuid op 22 maart jl. was druk bezocht. Enthousiaste bezoekers met veel vragen uit diverse delen van onze gemeente kwamen op deze avond naar het Brederode Huys. Inschrijven voor onze inkoopacties kan tot 10 april a.s. Informatieavond Energiek Velsen Santpoort 2016