Op deze pagina kun je je aanmelden om bij de algemene ledenvergadering aanwezig te zijn.

En ook dit keer combineren we het doorlopen van de jaarstukken met een presentatie op het gebied van duurzaamheid / energie.

Wanneer?
Datum: 8 december 2021
Tijd: 19.30 uur
Waar: Café Bartje, Santpoort-Noord

Na aanmelding ontvang je:
• een link naar de agenda van, de notulen van de vorige ALV en de begroting

Aanmelden ALV 8 juni 2022